Gratis ontwikkeladvies NL Leert Door

Maximum trajecten NL Leert Door is bereikt

Het budget is inmiddels besteed voor 2020. Per 2021 komt er nieuw budget vrij. Zie bijvoorbeeld de nieuwssite van het ministerie van SZW

Wat is het?

Het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid heeft een subsidie uitgegeven voor een gratis ontwikkeladvies. Dit is een extra steunmaatregel van het kabinet in de corona-crisis. Zie bijvoorbeeld de Staatscourant om dit te verifiëren

Wat is het?

Het NL Leert Door ontwikkeladvies is een gratis loopbaantraject dat voldoet aan tenminste de volgende eisen:

  1. Het bevat een arbeidsmarktscan, waarmee je inzicht krijgt in de kansen op de arbeidsmarkt.
  2. Het bevat een persoonlijk profiel, waarmee je helder krijgt wat je sterke kanten, drijfveren en competenties zijn.
  3. Het bevat een aantal contactmomenten van tenminste 4 uur waarin een actie- en ontwikkelplan wordt opgesteld, zodat je klaar bent voor je volgende stap.

Voor wie is het?

De subsidie is geldig voor iedereen die werkt of werk zoekt en nog niet de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Hoe werkt het?

Bij een gekwalificeerde loopbaanadviseur kun je terecht om je aan te melden. Die stelt een plan met je op en vraagt de subsidie voor je aan. Jij hoeft hier verder niets voor te doen.

Waar vindt je een gekwalificeerde loopbaanadviseur?

Voor een erkende en gekwalificeerde loopbaanprofessional kun je bij Excursief terecht. Ook vind je op de website van het Noloc gekwalificeerde professionals.

Hoe nu verder?

Meld je hier aan voor een oriënterend gesprek. Je kunt ook verder zoeken bij de beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals, het Noloc.