Ontdekken

Discover

Definiëren

Define

Ontwerpen

Design

Uitvoeren

Deliver

Excursief doet wat nodig is voor haar klanten. Wij ontwerpen en leveren maatwerk en helpen teams en organisaties te stroomlijnen. Wij stimuleren en inspireren tot verandering en vernieuwing, omdat verandering leidt tot meer effect en betere resultaten. Met Excursief in je organisatie gaat alles beter lopen.   

 

Wil je dat ook ervaren?


 

-  Ontdekken  -

 

Onderzoek

 

In de eerste fase gaan we op zoek naar inspiratie, naar wat betekenis heeft en waardevol is. Wij zoeken naar drijfveren en motivatie en letten daarbij goed op de context en de omgeving. In deze fase bepalen we tevens de richting en visie voor onze dienstverlening.


-  Definiëren  -

 

Definitie

 

De tweede fase stellen we doelen vast definiëren deze in haalbare, meetbare en concrete doelenstellingen. Wij analyseren op een systematische wijze de samenhang. Wij gaan graag grondig te werk.


-  Ontwerpen  -

 

Ontwerp

 

In deze derde fase maken wij een maatwerk plan. Dit kan zo uitgebreid en diepgaand als nodig is. Wij ontwerpen een routekaart en zetten de doelstellingen in de tijd uit.


 -  Uitvoeren  -

 

Uitvoering

 

In de laatste fase voeren wij consequent en planmatig uit wat we beloofd hebben. Wij houden ons aan onze afspraken. Wij maken resultaten graag zichtbaar en effecten meetbaar. Wij toetsen en borgen de kwaliteit.

 

>> Zie voor de toepassing onze dienstverlening